I Lund uppförs projektet MAX IV, Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt inom forskning. MAX IV kommer att bli en världsledande synkrotronljusanläggning och på den här sidan kan du följa byggprojektet.

 

E.ON har levererat solceller till MAX IV som monterats på taket till kontorsbyggnaden. Totalt rör det sig om 400 st solcellsmoduler. Solcellerna kommer att förse kontorsbyggnaden med viss el och på så vis hjälpa till att hålla nere förbrukningen av el från andra energikällor

MAX IV har uppnått betyget Guld i systemet Miljöbyggnad. Guld är den högsta klassen som kan erhållas i systemet och innebär att byggnaden är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden – nämligen energi, innemiljö och material/kemikalier.