I Lund uppförs projektet MAX IV, Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt inom forskning. MAX IV kommer att bli en världsledande synkrotronljusanläggning och på den här sidan kan du följa byggprojektet.

 

Vid en ceremoni på måndagen överlämnade Ulrika Hallengren, VD för Fastighets AB ML4 en symbolisk nyckel i form av en tavla till synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund till rektorn vid Lunds universitet, Torbjörn von Schantz och till direktören vid MAX IV-laboratoriet, Christoph Quitmann. I och med detta är byggnaderna för Sveriges största och mest ambitiösa forskningsinfrastrukturprojekt färdigställda. Slutinstallation och driftsättning av acceleratorn och de första strålrören återstår och den 21 juni 2016 invigs anläggningen.

MAX IV har uppnått betyget Guld i systemet Miljöbyggnad. Guld är den högsta klassen som kan erhållas i systemet och innebär att byggnaden är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden – nämligen energi, innemiljö och material/kemikalier.