I Lund uppförs projektet MAX IV, Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt inom forskning. MAX IV kommer att bli en världsledande synkrotronljusanläggning och på den här sidan kan du följa byggprojektet.

 

Nu pågår iordningställandet av marken kring byggnaderna på MAX IV. Delar av innergården asfalteras så att transportfordon enkelt kan ta sig runt. Även in- och utfartsvägar och parkeringsplatser ska anläggas. I ett senare skede kommer träd att planteras på innergården för att förstärka intrycket av labyrinten.

MAX IV har uppnått betyget Guld i systemet Miljöbyggnad. Guld är den högsta klassen som kan erhållas i systemet och innebär att byggnaden är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden – nämligen energi, innemiljö och material/kemikalier.