I Lund uppförs projektet MAX IV, Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt inom forskning. MAX IV kommer att bli en världsledande synkrotronljusanläggning och på den här sidan kan du följa byggprojektet.

 

I anslutning till kontoret anläggs en cykelparkering. Cykeltaken är speciellt framtagna för projektet. Det vita glasfibertaket är böljande likt kullandskapet och passar väl in i markanläggningen.

MAX IV har uppnått betyget Guld i systemet Miljöbyggnad. Guld är den högsta klassen som kan erhållas i systemet och innebär att byggnaden är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden – nämligen energi, innemiljö och material/kemikalier.